Zakres usług i korzyści przy współpracy z biurem nieruchomości Duet Broker

 • Poznanie potrzeb klienta oraz identyfikacja parametrów nieruchomości, jakiej nabyciem jest on zainteresowany. Przedstawienie modelu działania, harmonogramu oraz zarysowanie realnych perspektyw dotyczących przyszłej transakcji,

   

 • Ustalenie pożądanej oraz akceptowalnej granicy cenowej dla transakcji

   

 • Aktywne poszukiwanie ofert spełniających wymagania kupującego oraz regularne raportowanie postępów w tym zakresie,

   

 • Organizacja spotkań z właścicielami nieruchomości, połączonych z oględzinami domu/lokalu/działki, która znajduje się w kręgu zainteresowania nabywcy,

   

 • Weryfikacja i analiza dokumentów udostępnionych przez sprzedającego, ukierunkowana na przeprowadzenie bezpiecznej transakcji oraz przedstawienie kupującemu rzeczywistych kosztów związanych z dotychczasowym użytkowaniem nieruchomości,

   

 • W przypadku zamiaru (współ)finansowania transakcji ze środków zewnętrznych, zapewniamy kompleksowe wsparcie, m.in. wykonanie wstępnej oceny zdolności kredytowej czy wypełnienie wniosku i skompletowanie niezbędnych dokumentów do banku,
 • Analiza istniejących zapisów bądź sporządzenie nowej umowy przedwstępnej, chroniącej interesy kupującego oraz gwarancja obecności reprezentanta DUET BROKER podczas podpisywania aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości,

   

 • Obecność podczas procedury przekazania nieruchomości oraz podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego,

   

 • Pomoc w przepisaniu mediów energetycznych i wody oraz w załatwieniu pozostałych formalności urzędowych (np. złożenia deklaracji śmieciowej, podatku od nieruchomości, meldunku) czy sądowych (np. aktualizacja księgi wieczystej) – po akcie notarialnym dotyczącym przeniesienia prawa własności,

   

 • Polecenie i skontaktowanie nabywcy ze sprawdzonymi oraz niezawodnymi firmami przeprowadzkowymi czy ekipami remontowo-budowlanymi,

   

 • Objęcie całego procesu kupna nieruchomości ubezpieczeniem OC.
Biuro

Kołobrzeska 13, lok. 207
11-041 Olsztyn
NIP: 7411863373
tel./fax: 89 513 01 50
biuro@duetbroker.pl

Adam Cheński

Manager, specjalista ds. nieruchomości
tel.: 797 021 416
adamchenski@duetbroker.pl

Angelika Cheńska

Manager, specjalista ds. nieruchomości
tel.: 797 085 001
angelikachenska@duetbroker.pl

© 2021 Duet Broker. Wszelkie prawa zastrzeżone

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję